چاپ این مقاله در مجله ی لانست در ماه دسامبر گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد. غربالگری سالانه ی سرطان تخمدان، احتمالاً باعث کاهش مرگ و میر ناشی از این سرطان می شود. البته محققین می گویند هنوز برای قضاوت نهایی زود است اما یافته های اولیه حاکی است که آنان توانسته اند با غربالگری سالانه با استفاده از آزمایش CA125 و یک الگوریتم تشخیصی در کنار سونوگرافی، در مدت 18 سال، میزان مرگ و میر این بیماران را تا 20% کاهش دهند.

البته رسیدن یافته های فوق تا مرحله ی کاربرد بالینی یک چالش بزرگ محسوب می شود. غربالگری سرطان تخمدان در طی سالها مورد بحث و منازعه بوده و هر گونه تصمیم گیری در این مرحله باید با احتیاط صورت گیرد.

منبع