گروهی از صاحبنظران بین المللی معتقدند نوعی از سرطان که حدود 20% سرطان های تیروئید را در آمریکای شمالی و اروپا تشکیل می دهد، در واقع سرطان نیست. خطر پیامدهای ناگوار در این نوع سرطان تحت عنوان واریانت فولیکولار کپسول دار (غیرمهاجم) کارسینوم پاپیلاری تیروئید (noninvasive encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma یا Encapsulated FVPTC) بسیار پایین است.

بر اساس این پژوهش که در شماره ی آوریل JAMA Oncology منتشر شده، زمان طبقه بندی مجدد تومورهای تیروئید فرا رسیده است. طبقه بندی جدید با تأکید بر ماهیت بیولوژیک خوش خیم این تومور، منجر به کاهش استرس روحی و عاطفی وارد شده به بیماران در اثر مواجهه با عنوان سرطان خواهد شد که نتیجه ی بالقوه ی آن، کمک به صرفه جویی اقتصادی در اثر کاهش اقدامات تشخیصی و درمانی اضافی و مراقبت از بیماران در مقابل خطرات غیرضروری است.

 منبع