این مطالعه از شماره ژانویه BMJ نشان می‌دهد این اعتقاد قدیمی که خوردن صبحانه به‌طور منظم از چاقی پیشگیری می‌کند، بی‌پایه است. از میان شرکت‌کنندگان در این تحقیق، طی مدت متوسط 7 هفته، افرادی که صبحانه می‌خوردند حدود نیم کیلو بیشتر از آنانی که صبحانه نمی‌خوردند افزایش وزن پیدا کردند. مصرف کالری روزانه نیز در این افراد حدود 260 کالری بیشتر بود.

به‌نظر محققین، صبحانه خوردن نمی‌تواند روش مطمئنی برای کاهش وزن باشد. هرچند کیفیت این مطالعه چندان بالا نیست، ولی صبحانه نخوردن هم کاری است که به امتحانش می‌ارزد و اغلب بی‌ضرر است.

منبع