همه ما این توصیه معروف را شنیده ایم که صبحانه را مثل یک شاه بخورید، ناهار مثل یک شاهزاده و شام مثل یک گدا. جدیدترین تحقیقات این موضوع را تأیید کرده است. محققین اسپانیایی نشان دادند افرادی که بیشتر کالری خود را قبل از ساعت 3 عصر مصرف می کنند، در مقایسه با کسانی که همان مقدار کالری را پس از ساعت 3 مصرف می کنند، موفقیت بیشتری در زمینه کاهش وزن دارند. این مطالعه تأکید می کند همانگونه که “چه بخوریم” مهم است، “کِی بخوریم” هم مهم است. زمان غذا خوردن اثر بسزایی در تنظیم وزن و سوخت و ساز سلولهای بدن دارد. به نظر میرسد هنگامی که پیام غذا با تأخیر به ساعت بدن ارسال میشود، تنظیم آن به هم میخورد. این ساعت ارتباط نزدیک با منظم بودن چرخه خواب و بیداری و وعده های غذا دارد. البته یک نکته را هرگز فراموش نکنید: همیشه آنچه میخوریم اهمیت بیشتری دارد و توجه به زمان غذا خوردن، نباید با ایجاد اعتماد به نفس کاذب باعث بی توجهی به کیفیت غذا شود.