جدیدترین گزارش مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده در ماه آگوست نشان می دهد وقوع موارد سندرم محرومیت در نوزادان بین سال های 1999 تا 2013 در 28 ایالت آمریکا حدود 300% افزایش یافته و از 1.5 در هزار به 6 در هزار تولد زنده رسیده است. بیشترین آمار در غرب ایالت ویرجینیا به میزان 33.4 در هزار گزارش شده است.

به نظر محققین عامل اصلی این پدیده، افزایش تجویز و مصرف داروهای ضددرد مخدر عامل اصلی این افزایش است و به پزشکان توصیه می شود با پیروی از دستورالعمل ها و اجرای برنامه های پایش دارویی، نظارت بیشتری بر نحوه ی مصرف این داروها داشته باشند.

غربالگری و درمان اختلالات سوء مصرف مواد مخدر در همه ی زنان در سنین باروری و به ویژه در زنان باردار توصیه می شود.

منبع