شماره اخیر مجله Pediatrics حاوی جدیدترین توصیه های آکادمی طب اطفال آمریکا در زمینه درمان شپش سر است. پزشکان باید به مدارس یادآوری کنند که حضور کودک مبتلا به شپش سر در کلاس هیچ ایرادی ندارد و نباید او را به منزل فرستاد. احتمال انتقال به همکلاسی ها بسیار ناچیز است.

درمان ارجح آلودگی فعال پرمترین یا پیرترین 1% است مگر این که مواردی از مقاومت ثابت شده باشد. حداقل دفعات مصرف دارو دو بار به فاصله 9 روز است. در موارد مقاوم، جداسازی با استفاده از شانه مرطوب و یا خفه کردن شپش با استفاده از وازلین، باید به والدین آموزش داده شود.

بنزیل الکل 5% نیز در موارد مقاوم در کودکان بالای 6 ماه و مالاتیون 0.5% در کودکان بالای 2 سال قابل استفاده است. داروهای دیگر مانند اسپینوساد و ایورمکتین نیز در موارد مقاوم مؤثر اما گران تر هستند.

 منبع