شبکه های اجتماعی، مکانیزم مؤثر ارتقای سلامت جامعه

شکی نیست که انگیزه های مالی می توانند مشوقهای قدرتمندی باشند ولی گروههای مختلف، مانند شبکه های اجتماعی یا شرکتهای هرمی، با روشهای ابتکاری دیگر توانسته اند به ارتقای سلامت افراد، بیشتر کمک کنند. پژوهشگران در یک مطالعه کاهش وزن گزارش کردند افرادی که هر ماه 20 دلار پول بگیرند چهار برابر بیشتر از افرادی که پول نمی گیرند  وزن کم می کنند. اخیراً بسیاری از شرکتهای بزرگ با استفاده از مشوقهای مختلف توانسته اند کارمندان خود را وادار به ترک عادتهای زیانباری مانند سیگار نمایند.

جدیدترین ایده ارتقای سلامت، تشکیل گروههایی مانند شبکه های اجتماعی یا شرکتهای هرمی است. مشکل اصلی شرکتهای هرمی، ذهنیت منفی مردم به دلیل سوء استفاده های برخی شرکتها در گذشته مانند گُلد کوئیست است. افراد در این گروهها علاوه بر امتیازهایی که در ارتباط با جنبه های مختلف سلامت خود، مانند وزن، فشار خون، چربی خون، قند، … کسب می کنند، میتوانند با معرفی افراد دیگر ، امتیاز بیشتری بگیرند. به اعتقاد پژوهشگران، ایده شبکه های هرمی تاکنون بسیار موفق تر از مشوقهای مالی بوده است.