مبارزه با مالاریا ساده‌تر خواهد بود اگر یک روش غیرتهاجمی برای شناسایی افراد مبتلا وجود داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد بدن مبتلایان به مالاریا بویی تولید می‌کند که پشه‌ها آن را می‌شناسند و تغذیه از خون این افراد را ترجیح می‌دهند. در این مطالعه از شماره ژوئن The Lancet Infectious Diseases از حس بویایی قوی سگ‌ها برای تشخیص مالاریا استفاده شد.

برای این کار از کودکان 5 تا 13 ساله گامبیایی استفاده شد. برخی از آنان مبتلا به مالاریا بودند. به هر کودک یک جفت جوراب ساق‌بلند نایلونی پوشانده شد.

دقت تشخیص دو سگ آموزش‌دیده به مدت 17 تا 20 ماه مورد بررسی قرار گرفت. حساسیت سگ اول برای تشخیص مالاریا 73 درصد و ویژگی آن 91 درصد بود. حساسیت تشخیص سگ دوم 70 درصد و ویژگی آن 90 درصد بود. این یافته‌ها در تأیید این فرضیه است که سگ‌ها می‌توانند مبتلایان به مالاریا را تشخیص دهند.

منبع