تاکنون از سگها برای تشخیص انواع سرطان پوست، مثانه، ریه، سینه، و تخمدان استفاده شده است. نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد برخی ترکیبات گازی و فرَار در هوای بازدم و مدفوع مبتلایان به سرطان روده توسط گونه خاصی از سگ قابل شناسایی هستند. بدین ترتیب پژوهشگران امیدوارند بتوانند روش مقرون به صرفه ای برای غربالگری سرطان روده پیدا کنند.