این مطالعه از شماره جولای مجله پزشکی انگلستان به بررسی ارتباط میزان اسید اوریک خون و خطر ابتلا به نقرس پرداخته است. حدود 19 هزار نفر به مدت حدود 15 سال پیگیری شدند. خطر ابتلا به نقرس در فاصله 5 سال در افرادی که اسید اوریک کمتر از 6 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر داشتند (0.33 %) به‌وضوح کمتر از افرادی بود که اسید اوریک 10 یا بالاتر دارند (26%). این ارقام پس از 15 سال به ترتیب به 1.1% و 49% رسید.

دو نکته مهم در این مطالعه این است که بین خطر ابتلا به نقرس و سطح اسید اوریک خون رابطه کمّی وجود دارد و این که حدود نیمی از افرادی که اسید اوریک 10 یا بالاتر دارند نقرس نمی‌گیرند، یعنی عوامل دیگری هم در ابتلا به نقرس نقش دارد.

منبع