سرخک بیماری بسیار مُسری و خطرناک و در عین حال کاملاً قابل پیشگیری است. بیماری با تب و بثورات جلدی همراه با سرفه و آبریزش بینی مشخص می شود. البته بیشتر بیماران با استراحت و درمان نگهدارنده بهبود می یابند اما احتمال عوارض خطرناک و مرگبار مغزی یا ریوی باعث شده اخیراً شیوع سرخک در برخی مناطق ایالات متحده نگرانی هایی ایجاد کند.

محققین در مطلبی در شماره 16 فوریه 2015 JAMA این احتمال را مطرح کرده اند که ویروس سرخک توسط مهاجرین و از کشورهایی که هنوز این بیماری در آنها آندمیک است وارد آمریکا شده است. با توجه به اینکه سرخک به شدت سرایت پذیر است، در صورت عدم توجه کافی، خطر بروز اپیدمی وجود دارد. بنابراین توصیه می شود همه متولدین پس از 1957 که قبلاً دچار سرخک نشده یا دو نوبت واکسن MMR دریافت نکرده باشند یا از وضعیت واکسیناسیون خود مطلع نباشند و آزمایش خون نشان دهد قبلاً سرخک نگرفته اند و واکسن هم نزده اند، برای دریافت واکسن به مراکز درمانی این کشور مراجعه کنند.

 منبع