بسیاری از کودکان از این‌که در مطب پزشکان به آنان آمپول زده شود، می‌ترسند. اخیراً محققین دانشگاه میشیگان نشان دادند تقریباً نیمی از بچه‌ها از دکتر هراس دارند. ترس در حدود دو‌سوم این کودکان 4 تا 5 ساله مربوط به تزریق آمپول است ولی در بیش از یک‌سوم موارد، جنبه عمومی‌تری دارد و ناشی از اضطراب ناآشنایی (stranger anxiety) است. حدود 4 درصد والدین به‌همین دلیل برنامه واکسیناسیون کودک خود را به تعویق می‌اندازند.

گزارش انستیتو روان کودک (Child Mind Institute) در سال 2018 نشان می‌دهد بسیاری از این ترس‌ها در صورت بی‌توجهی ممکن است تبدیل به اضطراب اجتماعی شود و زمینه مشکلاتی مانند افسردگی، مشکلات آموزشی و اعتیاد را در آینده فراهم کند. محققین به این دسته از والدین توصیه می‌کنند ابتدا آرامش خود را حفظ کنند و راهی متناسب با سن کودک برای کمک به او بیابند.

در اطفال خردسال، بازی‌های تخیلی با پدر و مادر پیش از رفتن به مطب دکتر، می‌تواند مفید باشد. نمونه آن استفاده از اسباب دکتربازی است. خواندن کتاب و تماشای فیلمی که در آن کودکان به بیمارستان یا نزد پزشک می‌روند یا به آنان آمپول زده می‌شود، به کودک کمک می‌کند که بفهمد تنها نیست و همه بچه‌ها این مشکل را دارند.

برخی پزشکان برای کمک به این کودکان، دست به دامان فناوری واقعیت مجازی (VR) شده‌اند. در این روش، کودک در دنیای مجازی غرق می‌شود تا تجربه‌ای آرامش‌بخش داشته باشد. در موارد شدید و طول‌کشیده، رفتاردرمانی شناختی (CBT) یا رویارویی (Exposure Therapy) توصیه می‌شود.

منبع