شماره ی فوریه مجله ی Annals of Internal Medicine حاوی جدیدترین توصیه های کالج پزشکان آمریکا در زمینه ی درمان دارویی و غیردارویی افسردگی است.

–          پزشکان عمومی در مواجهه با مبتلایان به افسردگی ماژور باید یکی از دو راه رفتار درمانی شناختی و یا داروهای ضدافسردگی نسل دوم را برگزینند.

–          باید ابتدا درباره ی اثرات درمان، عوارض جانبی، هزینه، دسترسی، و مزیت های آن با بیماران بحث شود.

–          هیچ تفاوت معنی داری بین ضدافسردگی های نسل دوم و رفتار درمانی شناختی وجود ندارد، اما بیمارانی که تحت درمان ترکیبی ضدافسردگی و رفتاردرمانی شناختی قرار می گیرند، در مقایسه با افرادی که تنها با ضدافسردگی درمان می شوند، ظرفیت عملکردی بهتری پیدا می کنند.

 منبع