برخی رؤوس این دستورالعمل که از سوی آکادمی درماتولوژی آمریکا در شماره نوامبر Journal of the American Academy of Dermatology منتشر شده به شرح زیر است:

– ملانوم اولیه براساس تعریف کمیته مشترک سرطان آمریکا به مراحل صفر تا IIC و مرحله III با مثبت شدن بیوپسی گره لنفی دیده‌بان (SLNB) گفته می‌شود.

– تأیید اولین داروی مؤثر در بهبود بقای مبتلایان به ملانوم متاستاتیک در سال 2011 توسط اداره غذا و دارو (FDA) از دلایل اصلی ارائه این دستورالعمل جدید است.

– مطالعات انجام شده پس از سال 2011 نشان داده مثبت یا منفی بودن SLNB اهمیت بالا در پیش‌آگهی دارد.

– مشاوره در زمینه آزمایش ژنتیک در افرادی توصیه می‌شود که سابقه خانوادگی ملانوم دارند، ولی آزمایش روتین لازم نیست.

– براساس برخی گزارش‌ها، ملانوم شایع‌ترین بدخیمی است که در زنان باردار تشخیص داده می‌شود، ولی شواهد کافی در این‌که بارداری خطر ملانوم را افزایش یا پیش‌آگهی آن را تغییر می‌دهد وجود ندارد.

– درمان استاندارد ملانوم اولیه، مبتنی بر جراحی است. درمان موضعی و یا پرتودرمانی در خط دوم درمان قرار دارد.

منبع