سازمان سلامت جهانی (WHO) در ماه اوت ویرایش جدید دستورالعمل درمان سه بیماری آمیزشی گنوره، سیفیلیس و کلامیدیا را منتشر کرد. تغییر عمده نسبت به دستورالعمل قبلی (2003) مربوط به نحوه ی درمان سوزاک است.

مقاومت میکروب سوزاک (گنوکوک) به آنتی بیوتیک ها یک معضل جهانی است. سازمان سلامت جهانی در دستورالعمل جدید مؤکداً از کشورها خواسته است از مصرف کینولون ها برای درمان سوزاک خودداری کنند چون بی تأثیر هستند.

در حال حاضر سفالوسپورین ها خط اول درمان هستند. رژیم دارویی توصیه شده شامل سفتریاکسون یا سفیکسیم به تنهایی یا همراه با آزیترومایسین است. درمان دو دارویی به درمان تک دارویی ترجیح داده می شود اما الزامی نیست.

مرکز کنترل بیماری ها (CDC) در آمریکا از سال 2012 به پزشکان این کشور توصیه کرده از تجویز سفیکسیم برای درمان سوزاک خودداری کنند. اما به اعتقاد سازمان سلامت جهانی، گنوره هنوز در برخی کشورها به سفیکسیم مقاوم نشده است.

در مورد درمان سیفیلیس و کلامیدیا تغییر قابل توجهی روی نداده است. ترپونم پالیدوم همچنان به پنی سیلین حساس است. مشکل اصلی در مورد سیفیلیس، کمبود جهانی پنی سیلین است. شرکت های دارویی مایل به سرمایه گذاری در تولید پنی سیلین نیستند چون ارزان است. داکسی سیکلین، در حاملگی ممنوع است. دو داروی دیگر هم مادر را درمان می کنند اما به دلیل سد جفتی، جنین درمان نمی شود.

 منبع