درمان بیماریهای آمیزشی مثل گذشته ساده نیست. مرکز کنترل بیماریها در ایالات متحده، دستورالعمل جدیدی در زمینه ی پیشگیری و درمان بیماریهای آمیزشی منتشر کرده است. این دستورالعمل که در هفته نامه مرگ و میر و عوارض این مرکز (MMWR) چاپ شده، سند جامعی است که نسبت به دستورالعمل سال 2010، نشان دهنده ی تغییرات قابل توجهی است:

  • درمانهای جایگزین (آلترناتیو) برای سوزاک و زگیل تناسلی
  • آزمایش های تقویت اسید نوکلئیک (PCR و …) برای کمک به تشخیص تریکومونیازیس
  • نقش مایکوپلاسما ژنیتالیوم در اورتریت و سرویسیت و نحوه ی تغییر درمان در این صورت
  • توصیه های جدید در زمینه ی واکسن HPV و مشاوره ی آن
  • درمان بیماران تراجنسیتی
  • غربالگری سالیانه ی مبتلایان به عفونت HIV از نظر هپاتیت C
  • توصیه های جدید درباره ی ارزیابی بیماران مبتلا به اورتریت
  • آزمایش مجدد برای موارد عفونت مکرر

 منبع