پژوهشگران با بررسی 55 برنامه ی غربالگری سرطان در ایالات متحده دریافتند که تنها در کمتر از یک درصد موارد، در کنار توصیه به غربالگری سرطان، ارقام مشخصی به وضوح درباره ی فواید و مضرات این برنامه ها ارائه می شود. این مقاله که در ماه فوریه در مجله ی انستیتو ملی سرطان (JNCI) منتشر شد.

به نظر محققین، این توصیه ها باید طوری اصلاح شوند که هم پزشکان و هم بیماران به راحتی بتوانند از فواید و خطرات اقدامات غربالگری سرطان آگاهی یافته و آگاهانه تر تصمیم بگیرند. آنان به طور خاص به عبارتهایی توجه کردند که نشاندهنده ی بهبود پیامدهای مهم بالینی و اطلاعات مربوط به خطرات/ فواید هستند. عدم اشاره به این اطلاعات در بیشتر توصیه ها، می تواند یکی از دلایل اصلی ارتباط ناسالم پزشک و بیمار و دانش اندک بیماران در زمینه ی غربالگری سرطان باشد.

 

منبع