دردها را بنویسید

نوشتن و نقل ناملایمات زندگی یکی از روشهای شناخته شده التیام زخمهای روح و روان است ولی نتایج جدیدترین پژوهشها نشان میدهد بیان احساسات منجر به تسریع زخمهای جسم نیز می شود.

شاید این جدیدترین شاهد بر ادعای قدیمی ارتباط جسم و روح بشر است. محققین در نیوزلند از بیماران خواستند هر روز 20 دقیقه احساسات خود را بی پرده بنویسند و بقول معروف هر چه میخواهد دل تنگشان بگویند. گروه دیگری از بیماران نیز همین مدت را صرف نوشتن کردند ولی نباید احساسات خود را بیان میکردند. زمان بهبود زخم در بیمارانی که احساسات خود را نوشتند تقریباً نصف افرادی بود که این کار را انجام ندادند.  

مطالعات قبلی نشان داده بیان عواطف و درد دل در مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج بسیار مفید است و بعنوان مثال منجر به کاهش بار ویروس ایدز و یا افزایش اثربخشی واکسن هپاتیت می شود. کاهش هورمونهای استرس یکی از مکانیسمهای احتمالی این پدیده است که خود می تواند منجر به تمرکز بر حل مسئله شود.