ابزار جدید عقیم سازی دائم زنان موسوم به Essure، یک فنر قابل انعطاف از جنس نیکل و تیتانیوم است که توسط پزشک و با هیستروسکوپ در داخل لوله های فالوپ قرار داده می شود. این عمل در مطب پزشک قابل انجام است. نتایج مطالعه ی جدیدی که در شماره ی اکتبر BMJ منتشر شد نشان می دهد نیاز به عمل مجدد در خانمهایی که از Essure استفاده می کنند 10 برابر بیشتر از عقیم سازی لاپاراسکوپیک (بستن لوله ها) است.

عقیم سازی به روش جراحی، یک روش عقیم سازی دائم است که اغلب در اتاق عمل و به روش جراحی یا لاپاراسکوپی انجام می شود. ابزار Essure از سال 2002 به تأیید سازمان غذا و دارو (FDA) رسیده و به عنوان یک روش عقیم سازی بی خطر مطرح است. اغلب بیماران نیاز به بیهوشی یا بستری در بیمارستان ندارند. اخیراً سازمان غذا و داروی ایالات متحده اعلام کرد با توجه به عوارض قابل توجهی که گزارش شده است، برچسب هشدار جدیدی باید بر روی بسته بندی آن الصاق شود.

البته میزان بارداری ناخواسته در هر دو روش یکسان است (کمتر از 1%). شیوع عوارض جراحی یا غیرجراحی نیز در هر دو روش به یک میزان گزارش شده است. اما هیستروسکوپی در 2.4% موارد در عرض یک سال نیاز به عمل مجدد پیدا می کند. این رقم در مورد لاپاراسکوپی 0.2% است. همچنین خطر عوارض یاتروژنیک لاپاراسکوپی بیشتر اما هزینه ی آن کمتر از Essure است.

شایعترین عارضه ی Essure درد شکم است. همچنین برخی خانمها به دنبال تعبیه ی Essure دچار تشدید خونریزی ماهیانه می شوند.

هشداری که نصب آن از سوی FDA به صورت برچسب بر روی بسته های Essure الزامی اعلام شد شامل احتمال پارگی رحم یا لوله ها، ورود فنر به داخل شکم، درد مداوم، و … است. به گزارش شرکت بایر آلمان، که تولیدکننده این ابزار است، تاکنون بیش از 750 هزار عدد از آن فروخته شده است. طبق اعلام FDA، طی سال‌های اخیر بیش از 16 هزار مورد عارضه جانبی مرتبط با Essure توسط بیماران به این اداره گزارش شده که در 9 هزار مورد منجر به خروج ابزار، عمدتاً از طریق هیسترکتومی (جراحی برداشتن رحم) شده است.

 منابع: 1 2