چاقی یا لاغری، و سلامت یا بیماری شما ممکن است ناشی از عوامل ارثی و یا نحوه زندگی شما باشد ولی اغلب در این گونه موارد، نقش مهم میکروبهای روده نادیده گرفته می شود. به نظر محققین، اهمیت میکروبهای روده به عنوان عضو حیاتی بدن انسان به اندازه کبد یا کلیه است. دانشمندان این عضو را ‹‹میکروبیوم›› نامگذاری کرده اند. ترکیب میکروبیوم در افراد مختلف به شدت متفاوت است. به عنوان مثال، میکروبهای روده برخی از ما قادر به تولید مواد مفیدی مانند ویتامین ب و اسید آمینه هستند. غذایی که می خوریم باعث تغییر این دنیای میکروبی می شود. اخیراً پژوهشگران به مقایسه میکروبیوم ساکنین سه منطقه مختلف در آمریکا، آفریقا و جنگلهای آمازون پرداختند. آنان دریافتند با اینکه تنوع میکروبهای روده در هر سه منطقه در بزرگسالان بیشتر از کودکان است، شهرنشینی باعث کاهش تنوع میکروبی می شود. علت احتمالی پدیده فوق، مصرف آنتی بیوتیک بیشتر در مناطق شهری است. همچنین مردم در مناطق روستایی در محیط زندگی خود با میکروبهای بیشتری مواجه می شوند که ممکن است با ورود به روده تا حدودی کمبودهای غذایی آنان را جبران نماید.