براساس این مطالعه از شماره ژوئن مجله Current Biology، جنین انسان در هفته 34 واکنش بیشتری به الگوهای نوری مشابه چهره انسان نشان می‌دهد. الگوهای نوری که شبیه چهره انسان نیست، واکنش کمتری ایجاد می‌کند.

دانشمندان مدتهاست که می‌دانند جنین به صدا پاسخ می‌دهد. همچنین نوزادان در بین محرک‌های بینایی، حساسیت بیشتری به چهره دارند. ولی تاکنون این محرک‌ها در جنین بررسی نشده بود. پژوهشگران برای این کار از الگوهای نوری استفاده کردند. سه لامپ قرمز با میزانی از روشنایی که برای جنین قابل تشخیص باشد، به شکل یک مثلث وارونه (مانند دو چشم و یک دهان) قرار گرفت. در مقایسه با الگوهای دیگر، جنین‌ها 4 برابر بیشتر به سمت الگوی چهره چرخیدند و آن‌ها را به مدت طولانی‌تری دنبال کردند.

منبع