اخیراً انجمن سرطان شناسی بالینی آمریکا (ASCO) بر اساس جدیدترین یافته ها، توصیه هایی در زمینه غربالگری سرطان سرویکس ارائه کرده است. بر اساس این توصیه ها که در شماره اکتبر Journal of Global Oncology منتشر شده، انجام آزمایش ویروس زگیل انسانی (HPV DNA) در همه زنان بدون علامت باید انجام شود.

این انجمن، توصیه های خود را بر اساس دسترسی به امکانات تشخیصی و درمانی، به چهار گروه پایه، محدود، تقویت شده و حداکثری تقسیم کرده است.

–          در شرایط امکانات حداکثری، زنان از 25 تا 65 سالگی باید هر 5 سال با HPV DNA غربالگری شوند.

–          در شرایط تقویت شده، اگر دو نوبت غربالگری HPV DNA در سن 30 تا 65 سالگی به فاصله 5 سال منفی باشد، فاصله غربالگری را می توان به 10 سال افزایش داد.

–          در شرایط محدود، غربالگری HPV DNA از سن 30 تا 49 سالگی هر 10 سال یک بار توصیه می شود.

–          توصیه می شود غربالگری HPV DNA در شرایط پایه در همه زنان 30 تا 49 ساله حداقل یک بار در طول عمر انجام شود.

بخش دیگر این توصیه ها به اقدامات درمانی در جمعیت های مختلف، از جمله بیماران HIV مثبت، می پردازد.

 منبع