اخیراً نشریه Diabetes Care جدیدترین توصیه های انجمن دیابت آمریکا را در زمینه غربالگری و درمان دیابت منتشر کرده است. برخی از تغییرات نسبت به توصیه های پیشین شامل موارد زیر است:

  • به دلیل افزایش خطر دیابت، حداکثر نمایه وزن (BMI) برای غربالگری در نژاد آسیایی از 25 به 23 کاهش یافته است.
  • فشار خون دیاستولیک هدف در مبتلایان به دیابت و پرفشاری از 80 به 90 افزایش یافته است.
  • درمان استاتین بجای سطح LDL باید بر اساس میزان خطر در هر فرد تجویز شود.
  • محدوده توصیه شده برای گلوکز خون قبل از غذا از 130-70 به 130-80 تغییر یافته است.
  • معاینه پا در بیمارانی که دچار مشکلات پا هستند باید در هر ویزیت انجام شود.
  • مدت زمان نشستن در هر نوبت نباید بیشتر از 90 دقیقه باشد.

 منبع