این مطالعه از شماره مارس Pediatrics توسط مؤلفین گزارش آکادمی طب اطفال آمریکا در زمینه پیشگیری از چاقی و اختلالات خوردن (Eating Disorders) در نوجوانان انجام شده است. شواهد حاکی از این است که توصیه به رعایت رژیم غذایی در نوجوانان می‌تواند خطر چاقی و اختلالات خوردن را افزایش دهد.

این مطالعه طی مدت 15 سال و با شرکت 550 نوجوان با میانگین سن 15 سال انجام شده است. این افراد با میانگین سن 31 سال در پایان مطالعه، خود والدین اطفال دیگر بودند. احتمال صحبت کردن درباره چاقی و وزن با فرزندان خود در افرادی که در نوجوانی تشویق به رژیم گرفتن شده‌اند 50% بیشتر از افرادی است که در نوجوانی تشویق به رژیم گرفتن نشده‌اند. همچنین احتمال چاقی یا اضافه‌وزن در این افراد 25% تا 35% و احتمال رژیم گرفتن 20% و احتمال پرخوری افراطی (binge eating) در آنان 72% بیشتر است.

افزایش چشمگیر اقدامات ناسالم برای کنترل وزن و کاهش رضایت‌مندی جسمی، از جنبه‌های دیگر این گزارش است. به‌نظر محققین، توصیه‌های غذایی در اطفال و نوجوانان می‌تواند آثار معکوس و مخرّبی داشته باشد که اغلب به نسل‌های آینده نیز منتقل می‌شود. متوقف ساختن این زنجیره برای والدین بسیار مشکل است و پزشکان باید هنگام مشاوره با این گروه از والدین با آنان هم‌دلی کنند و از آنان درباره کودکی و نوجوانی خودشان سؤال کنند.

صحبت درباره تجربیات والدین از کودکی و نوجوانی خودشان می‌تواند کمک کند به‌جای توصیه به رعایت رژیم غذایی و مشاجره بی‌پایان درباره وزن، بر ایجاد محیط سالم در داخل خانه و مثلاً خوردن وعده‌های غذایی در کنار خانواده، یا اقدامات ساده‌ای مانند اجتناب از خرید نوشابه، محدود ساختن زمان نمایش‌گر (screen time [زمان رایانه، تلویزیون، فیلم، یا بازی دیجیتال]) و اجرای دسته‌جمعی برنامه‌های ورزشی و تناسب اندام متمرکز شوند.

منبع