رئوس این توصیه‌های که از سوی انجمن گوارش آمریکا در شماره سپتامبر Clinical Gastroenterology and Hepatoly منتشر شده به شرح زیر است:

– برای ارزیابی خطر جراحی باید دست‌کم از دو ابزار معتبر مانند Child-Pugh، مدل بیماری کبدی پیشرفته (MELD)، یا Mayo استفاده شود. هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی قادر تعیین قطعی خطر جراحی نیست.

– نوع جراحی و موقعیت تشریحی آن باید در تعیین خطر جراحی مدنظر قرار گیرد.

– هر چه جراحی به کبد نزدیک‌تر باشد، خطر جراحی بیشتر است.

– جراحی شکم در مبتلایان به آسیت کنترل‌نشده ممنوع است.

– ضریب Child-Pugh بالای 10 یا MELD بالای 20 با بیشترین خطر فروپاشی (decompensation) کبدی و مرگ همراه است. جراحی در این موارد، تنها پس از پیوند کبدی امکان‌پذیر است.

– آستانه‌ای برای مقادیر آزمایش‌های انعقادی تعیین نشده ولی به‌طورکلی، پلاکت بالای 50 هزار برای تشکیل لخته کافی است.

منبع