اخیراً کالج پزشکان و آکادمی پزشکان خانواده آمریکا توصیه‌های مشترکی درباره فشارخون هدف در افراد 60 سال به‌ بالا ارائه کرده‌اند. بر اساس این توصیه‌ها که در شماره ژانویه مجله Annals of Internal Medicine منتشر شد، درمان پرفشاری در این افراد هنگامی توصیه می‌شود که فشار خون سیستولی 150 مبلیمتر جیوه یا بالاتر باشد تا خطر سکته مغزی، وقایع قلبی، و مرگ کاهش یابد.

آستانه پایین‌تر برای شروع درمان تنها در موارد سابقه سکته مغزی، یا ریسک قلبی‌عروقی بالا (دیابت، بیماری عروقی، سندرم متابولیک، بیماری مزمن کلیوی) توصیه می‌شود.

منبع