جدیدترین توصیه‌های کالج پزشکان آمریکا درباره درمان دیابت نوع 2 در شماره ژانویه مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده است. بر این اساس، متفورمین خط اول درمان است. تنها مورد منع مصرف متفورمین، نارسایی شدید کلیوی (پالایش گلومرولی تخمینی یا eGFR مساوی یا کمتر از 30 میلی‌لیتر بر دقیقه به ازای هر 1.73 متر مربع سطح بدن) است.

در موارد لزوم افزودن داروی خط دوم، فواید، عوارض جانبی و هزینه آن باید مد‌نظر قرار گیرد. به این منظور جدول‌هایی فراهم شده است.

منبع