يک تحقيقات جديد نشان می دهد تماشای یک فيلم ترسناک می تواند کالری حاصل از خوردن يک بسته شکلات را بسوزاند. بر اساس تحقيقات پژوهشگران انگلیسی کسانی که يک فيلم يک ساعت و نيمه ترسناک را تماشا کرده اند حدود ۱۱۳ کالری سوزانده اند که تقريبا معادل نيم ساعت پياده روی است. در اين تحقيقات مشخص شده که بعضی از فيلم ها از ديگران موثرتر هستند. در ميان ده فيلمی که در اين تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته اند فيلم «درخشش» ساخته استنلی کوبريک با سوزاندن ۱۸۴ کالری، فيلم «کوسه» با سوزاندن ۱۶۱ کالری و فيلم «جن گیر» با سوزاندن ۱۵۸ کالری در صدر جدول قرار دارند. اين تحقيقات نشان داده است فيلم های ترسناکی که تعداد صحنه های کوتاه و ناگهانی و دلهره آور آنها به مراتب بيشتر است در سوزاندن کالری موفق تر هستند. تعدد و تکرار اين صحنه ها مرتب ضربان قلب را بالا می برند. همزمان با افزايش ضربان قلب سرعت گردش خون در سراسر بدن نيز شديدتر می شود و بدن به آدرنالين بيشتری نياز پيدا می کند. در حقيقت همين توليد و ترشح سريع آدرنالين در لحظات فشار جسمی و يا هراس شديد است که باعث می شود حجم بيشتری از کالری در بدن انسان بسوزد. پژوهشگران در اين تحقيقات ضربان قلب، ميزان جذب اکسيژن و دفع دی اکسيد کربن را در ميان افراد اندازه گيری کرده و متوجه شدند که مصرف کالری افراد به هنگام تماشای فيلم های ترسناک به طور متوسط سه برابر می شود. اکثر افراد به هنگام تماشای فيلم های ترسناک جلوی چشم خود را می گيرند و يا حتی سر خود را جايی پنهان می کنند تا تمام صحنه های واقعا ترسناک را نبينند. ولی اکنون با در نظر گرفتن نتايج اين تحقيقات آن عده از افرادی که واقعاً می خواهند وزن کم کنند و کالری بسوزانند بايد به تک تک اين صحنه ها زل بزنند.