برای دهه‌ها، پزشکان با استفاده از عوامل خطرساز به شناسایی افرادی پرداخته‌اند که در معرض خطر آترواسکلروز و سکته قلبی هستند. این تحقیق از شماره دسامبر مجله کالج کاردیولوژی آمریکا (JACC) با استفاده از روش‌های غیرتهاجمی به ارزیابی آترواسکلروز در 1779 مرد و زن با سن متوسط 45 سال و بدون عوامل خطرساز قلبی‌عروقی پرداخته است. هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان سابقه مصرف سیگار، چربی خون بالا، پرفشاری، یا دیابت نداشت.

نکته عجیب این است که تقریباً نیمی از این افراد دچار تصلب شرایین تحت بالینی (subclinical atherosclerosis) بودند. پلاک‌های آترواسکلروتیک در 47% شریان‌های محیطی، 30% شریان‌های ایلیوفمورال، 23% شریان‌های کاروتید، و 17% شریان‌های اینفرارنال این افراد مشاهده شد. کلسیفیکاسیون شریان کرونر در 11% آنان وجود داشت.

به‌طورکلی، جنسیت (مرد) و سن بیشترین ارتباط را با وجود و شدت آترواسکلروز دارند. کلسترول LDL و هموگلوبین A1c در رتبه‌های بعدی هستند. محققین معتقدند پژوهش‌های بیشتری برای شناسایی عوامل خطرساز قطعی‌تر لازم است تا بتوان احتمال آترواسکلروز و سکته قلبی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کرد.

منبع