رانندگی بر روی سرعت‌گیرهای خیابان می‌تواند به تشخیص آپاندیسیت حاد کمک کند. ارتباط بین درد ایجاد شده بر اثر آپاندیسیت با عبور از سرعت‌گیرها تاکنون مورد تردید بوده است، اما اخیراً پژوهش محققین انگلیسی برای اولین بار توانسته شواهدی برای این نظریه ایجاد کند.
پرسش از بیماران در مورد اینکه آیا درد آنها در زمان رانندگی بر روی سرعت‌گیرهای خیابان بدتر می‌شود یا خیر، می‌تواند به پزشکان در تشخیص بیماری کمک کند. به گفته محققین، این شیوه به خوبی شیوه‌های دیگر ارزیابی افراد مشکوک به آپاندیسیت است.
تشخیص دقیق آپاندیسیت کار ساده‌ای نیست. تاکنون آپاندیس‌های سالم زیادی در جراحی‌های غیرضروری برداشته شده و یا در برخی موارد آپاندیس‌های عفونی ناشناخته مانده باعث گسترش عفونت شده ‌است. نتایج پژوهش اخیر نشان داده که درد در سرعت‌گیرها با دیگر شیوه‌های تشخیص آپاندیسیت قابل مقایسه بوده و حتی دقیق‌تر است.
حساسیت بالا به درد در زمان عبور از روی موانع خیابانی در بیماران مبتلا به آپاندیسیت حاد به این معنی است که اگر این دست‌اندازها باعث تشدید درد نشود، امکان ابتلا به آپاندیسیت ضعیف‌تر است.
نتیجه این پژوهش نشان داده که پرسش از بیمار در مورد تشدید درد در سرعت‌گیرها باید بخشی از ارزیابی عادی برای بیماران مبتلا به درد شکم باشد.