این مطالعه در شماره ی ماه مه Annals of Internal Medicine نشان می دهد تای چی (حرکات آرام هنر رزمی ووشو یا کونگ‌فوی چینی) باعث بهبود علائم بیماران مبتلا به آرتروز زانو می شود.

حدود 200 فرد بزرگسال با سن حداقل 40 سال که مبتلا به استئوآرتریت زانو مبتلا بودند در این تحقیق شرکت کردند. نیمی از این افراد هر هفته دو جلسه به شکل گروهی به اجرای حرکات تای چی پرداختند. نیمی دیگر تحت درمان فیزیکی شامل دو جلسه درمان سرپایی در هفته بود.

پس از 12 هفته، شاخص های استئوآرتریت، شامل درد، در هر دو گروه به طور قابل توجه بهبود یافت و تفاوت بین دو گروه از این بابت معنی دار نبود. اما تای چی علاوه بر بهبود استئوآرتریت، با بهبود قابل توجه از نظر افسردگی و کیفیت زندگی نیز همراه بود. اثرات درمان در هر دو گروه تا 52 هفته پایدار بود.

 منبع