مهم‌ترین نکته در این دستورالعمل که در شماره آگوست JAMA از سوی کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده منتشر شده این است که زنان بالای 30 سال می‌توانند در صورت تمایل به آزمایش اچ‌پی‌وی بسنده کنند و پاپ‌اسمیر برای آنان انجام نشود.

آزمایش پاپ‌اسمیر (مطالعه میکروسکوپی سلول‌های پوششی سرویکس از نظر تغییرات سرطانی و پیش‌سرطانی) طی چند دهه اخیر و از زمانی که ابداع شده، جان زنان بسیاری را نجات داده است. امروز با شناسایی ویروس زگیل انسانی و نقش آن در سرطان‌زایی دهانه رحم، و همچنین افزایش پوشش واکسیناسیون اچ‌پی‌وی، بر انجام روتین پاپ‌اسمیر  کمتر تأکید می‌شود.

براساس دستورالعمل جدید، آزمایش هم‌زمان اچ‌پی‌وی و پاپ‌اسمیر (co-test) همچنان در زنان 21 تا 29 ساله توصیه می‌شود. علاوه بر دقت بالاتر آزمایش اچ‌پی‌وی، یک مزیت دیگر این آزمایش، لزوم تکرار غربال‌گری به‌فاصله هر 5 سال است، درحالی‌که در روش قدیمی و با انجام پاپ‌اسمیر، غربال‌گری باید هر 3 سال تکرار شود. محدودیت اصلی آزمایش اچ‌پی‌وی، هزینه بالا و عدم دسترسی به آن در همه مناطق است.

غربال‌گری در زنان زیر 21 سال و بالای 65 سال (به‌شرطی که قبلاً برنامه غربال‌گری در آنان اجرا شده باشد) یا زنانی که هیسترکتومی کامل شده‌اند، توصیه نمی‌شود.

منبع