برخی رؤوس این دستورالعمل که از سوی انستیتو انجمن گوارش آمریکا در شماره ژانویه مجله Gastroenterology منتشر شده به شرح زیر است:

– در بیماران مبتلا به نشانه‌های فعال، دوز بالای مزالامین (2 تا 4 گرم) بر دوزهای پایین‌تر برتری دارد.

– مزالامین یک بار در روز بر رژیم‌های چند بار در روز برتری دارد.

– در بیماری خفیف تا متوسط، مزالامین بر بودزوناید برتری دارد.

– در حال حاضر هیچ شواهدی در حمایت از مصرف پروبیوتیک، زردچوبه (Curcumin)، یا پیوند میکروبی مدفوع (fecal microbial transplant یا FMT) وجود ندارد.

– تأکید اصلی در دستورالعمل جدید بر مصرف مزالامین پیش از افزودن یا تغییر درمان استروئید موضعی یا سیستمیک همراه با ارزیابی درمان‌های غیردارویی است.

منبع