این دستورالعمل از سوی کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا (ACOG) در شماره ماه مه مجله Obstetrics & Gynecology منتشر شده است. خونریزی واژینال پس از یائسگی شایع است و سرطان آندومتر شایع‌ترین بدخیمی ژینکولوژیک محسوب می‌شود، ولی بیش‌تر زنان مبتلا به خونریزی پس از یائسگی سرطان ندارند. با این‌حال، بررسی فوری در این موارد ضروری است.

  • ارزیابی اولیه در این موارد شامل سونوگرافی واژینال است. اگر ضخامت آندومتر در سونوگرافی واژینال 4 میلیمتر یا کمتر باشد، بررسی بیش‌تر لازم نیست. در موارد خونریزی مداوم یا عودکننده، نمونه‌برداری آندومتر توصیه می‌شود.
  • چاقی، موقعیت رحم، یا اختلالات میومتر ممکن است مانع مشاهده مطلوب آندمتر در سونوگرافی شود. در این موارد، سونوهیستروگرافی، هیستروسکوپی در مطب، یا نمونه‌برداری آندومتر توصیه می‌شود. اگر در نمونه‌برداری بافت کافی برای تشخیص آسیب‌شناسی حاصل نشود، بررسی بیش‌تر لازم نیست، به‌شرطی که ضخامت آندومتر در سونوگرافی واژینال آتی 4 میلیمتر یا کمتر باشد و خونریزی عود نکند.
  • در مواردی که سونوگرافی واژینال پس از یائسگی به دلایلی غیر از خونریزی، مانند درد لگن یا پاتولوژی ضمایم (آدنکس) انجام می‌شود، اگر ضخامت آندومتر بیش‌تر از 4 میلیمتر باشد، معمولاً بررسی بیش‌تر لازم نیست، مگر این‌که عوامل مختص بیمار و یافته‌های تصویربرداری مطرح‌کننده لزوم بررسی بیشتر باشد.