کالج متخصصین زنان و زایمان (ACOG) در ماه جولای امسال به پزشکان توصیه کرد همه زنان باردار را در اولین ویزیت پره‌ناتال از نظر مصرف مواد غربال‌گری کنند. برای شروع، باید به بیمار گفته شود که این پرسش‌ها از همه زنان باردار پرسیده می‌شود تا در صورت نیاز، مراقبت‌های لازم در اختیار آنان قرار گیرد. پزشکان باید در زمان غربال‌گری برخورد مشفقانه و به دور از قضاوت داشته باشند و بیمار باید تنها باشد. استقلال، رازداری و ارتباط سالم بین پزشک و بیمار در چارچوب قانون، اساس یک برنامه غربال‌گری موفق است. پزشکان باید از مقررات الزام به گزارش موارد اختلال مصرف مواد آگاه باشند. ابزارهای بالینی مختلفی برای غربال‌گری پیشنهاد شده که یکی از آن‌ها موسوم به 4Ps در جدول مشاهده می‌شود.

ابزار بالینی 4Ps برای غربال‌گری اختلال مصرف مواد در اولین ویزیت پره‌ناتال

آیا هیچ‌یک از والدین شما دچار مشکلی با مصرف الکل یا داروهای دیگر شده بود؟

Parents

آیا همسرتان دچار مشکلی با مصرف الکل یا داروهای دیگر شده است؟

Partner

آیا خودتان در گذشته به دلیل مصرف الکل یا داروهای دیگر، شامل داروهای تجویز شده توسط پزشک، دچار مشکلی شده‌اید؟

Past

آیا طی ماه گذشته الکل یا داروی دیگری مصرف کرده‌اید؟

Present

نمره‌دهی: در صورت پاسخ مثبت به هریک از پرسش‌های فوق، پرسش‌های دیگری باید مطرح شود.

استفاده از غربال‌گری ادرار، تنها در صورت رضایت آگاهانه بیمار، مجاز است و به صورت روتین توصیه نمی‌شود.

در مواردی که اختلال مصرف مواد تشخیص داده می‌شود، درمان دارویی با متادون یا بوپرنورفین، روش ارجح در زنان باردار است. اگر زنی با درمان دارویی مخالف باشد، روش محرومیت تحت نظر پزشک قابل انجام است ولی میزان شکست آن بیشتر از درمان دارویی است.

منبع