انجمن سرطان‌شناسی بالینی آمریکا (ASCO) اخیراً توصیه‌هایی در زمینه واکسن ویروس زگیل انسان (HPV) ارائه کرده است. رئوس این توصیه‌ها برای زنان که در شماره مارس Journal of Global Oncology منتشر شده به شرح زیر است:

–          در همه مناطق بدون توجه به سطح منابع، دو نوبت واکسن HPV در سنین 9 تا 14 به فاصله 6 ماه یا 15- 12 ماه توصیه می‌شود.

–          در مناطقی که دسترسی به منابع حداکثری یا تقویت‌شده دارند، اگر دختران 15 سال یا بالاتر باشند و نوبت اول واکسن را پیش از 15 سالگی دریافت کرده باشند، می‌توانند برنامه واکسیناسیون خود را کامل کنند. اگر قبل از 15 سالگی واکسینه نشده باشند، سه نوبت واکسن توصیه می‌شود. واکسیناسیون تا 26 سالگی قابل انجام است.

–          در مناطقی که دسترسی به منابع محدود یا در حد پایه باشد، در صورتی که پس از واکسیناسیون کامل حداقل 50% دختران 9 تا 14 ساله، منابع کافی در دسترس باشد، دخترانی که تنها یک نوبت واکسن دریافت کرده باشند می‌توانند بین 15 تا 26 سالگی برنامه واکسیناسیون خود را کامل کنند.

سطوح مختلف از نظر دسترسی به منابع، در جدول ضمیمه این دستورالعمل تعریف شده است. به علاوه، توصیه‌هایی در زمینه واکسیناسیون پسران و نیز مبتلایان به نقص ایمنی ارائه شده است.

منبع