مهم‌ترین بخش این توصیه‌ها که از سوی انجمن قلب و کالج کاردیولوژی آمریکا و 9 گروه دیگر در شماره نوامبر مجلات Hypertension  و Journal of the American College of Cardiology منتشر شده، تعریف جدید پرفشاری (فشارخون سیستولی 130 میلیمتر جیوه) است که بر اساس آن، نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها (103 میلیون نفر) فشارخون بالا دارند. با تعریف قبلی (فشارخون سیستولی 140 میلیمتر جیوه برمبنای توصیه‌های سال 2013)، تعداد مبتلایان به پرفشاری 72 میلیون نفر برآورد شده است که البته بیش از نیمی از آنان به دلیل بی‌اطلاعی یا دلایل دیگر تحت درمان نیستند.

 

اندازه فشارخون

تعریف

فشارخون سیستولی

اولین صدای کورتکوف

فشارخون دیاستولی

پنجمین صدای کورتکوف

فشار نبض

فشارخون سیستولی منهای فشارخون دیاستولی

فشار متوسط شریانی

فشارخون دیاستولی به‌علاوه یک‌سوم فشار نبض

فشارخون میانه (Mid-BP)

جمع فشارخون سیستولی و دیاستولی تقسیم بر 2

 

اندازه‌گیری فشارخون در افراد بزرگسال بدون علامت باید بخشی از ویزیت‌های روتین باشد. هدف از توصیه‌های تازه، برقراری تعادل مناسب بین اثربخشی و ایمنی درمان است. در افرادی که فشارخون طبیعی (<80/120) دارند، توصیه‌ها شامل رعایت شیوه‌های صحیح زندگی و اندازه‌گیری مجدد پس از 1 سال است.

در موارد فشارخون بالا (80/129-120)، درمان غیردارویی (کاهش وزن، ورزش، رعایت رژیم غذایی بدون نمک، و مصرف میوه و سبزی و غلات سبوس‌دار) و اندازه‌گیری مجدد پس از 3 تا 6 ماه توصیه می‌شود.

در موارد پرفشاری مرحله 1 (89-80/139-130) بدون عوامل خطرساز بالینی (بیماری کرونری قلب، نارسایی احتقانی قلب، دیابت، بیماری مزمن کلیوی و سکته مغزی) یا خطر تخمینی بیماری قلبی کمتر از10% نیز درمان غیردارویی و اندازه‌گیری مجدد پس از 3 تا 6 ماه توصیه می‌شود.

در موارد پرفشاری مرحله 1 (89-80/139-130) همراه با عوامل خطرساز بالینی (بیماری کرونری قلب، نارسایی احتقانی قلب، و سکته مغزی) یا خطر تخمینی بیماری قلبی ≥10% درمان غیردارویی همراه با درمان دارویی و اندازه‌گیری مجدد پس از 1 ماه توصیه می‌شود. در صورت تداوم پرفشاری در این حالت، ادامه درمان مشابه پرفشاری مرحله 2 خواهد بود.

در موارد پرفشاری مرحله 2 (≥90/140) توصیه‌ها شامل درمان غیردارویی همراه با درمان دارویی و اندازه‌گیری مجدد پس از 1 ماه است. در صورتی که فشارخون پس از 1 ماه به میزان هدف نرسیده باشد، ارزیابی بیمار از نظر رعایت توصیه‌های درمانی، علل ثانویه و در نهایت تشدید درمان دارویی توصیه می‌شود.

بیمارانی که قبلاً به دلیل پرفشاری تحت درمان دارویی هستند، باید پس از مشورت با پزشک خود و تنها در صورت صلاحدید وی نسبت به افزایش مقدار دارو یا تغییر آن اقدام کنند.

 

گروه فشارخون

فشارخون سیستولی

 

فشارخون دیاستولی

طبیعی (نرمال)

<120mm Hg

و

<80 mm Hg

فشارخون بالا

129-120mm Hg

و

<80mm Hg

پرفشاری (هیپرتانسیون)

مرحله 1

139-130mm Hg

یا

89-80 mm Hg

مرحله 2

≥140 mm Hg

یا

≥90 mm Hg

 منابع: 1 2