انجمن بیماری‌های عفونی و انجمن میکرب‌شناسی آمریکا، توصیه‌های پیشین (2013) خود را در زمینه کمک به پزشکان برای تصمیم‌گیری هنگام درخواست آزمایش برای تشخیص بیماری‌های عفونی به‌روزرسانی کرده‌اند. رئوس این توصیه‌ها که در 94 صفحه در شماره ژوئن مجله Clinical Infectious Diseases منتشر شده به شرح زیر است:

– نکاتی درباره روش‌های صحیح جمع‌آوری نمونه، برچسب‌گذاری و مدیریت نمونه‌ها

– اطلاعاتی درباره آزمایش بیماری‌های منتقله از کنه در کودکان

– پیشرفت‌های جدید در تشخیص، مانند روش‌های تقویت اسید نوکلئیک که به تشخیص سریع و طبقه‌بندی عوامل بیماری‌زا با هزینه کمتر کمک می‌کند.

منبع