تازه‌ترین توصیه‌های کالج متخصصین گوارش آمریکا درباره درمان بیماری کرون در بزرگسالان در شماره آوریل  Am J Gastroenterol منتشر شده است. رئوس این توصیه‌ها که به‌روزرسانی توصیه‌های پیشین (2009) این کالج است به شرح زیر است:

– نوع بیماری التهابی روده، محل گرفتاری و فعال بودن بیماری باید در پرونده پزشکی قید شود.

– هدف درمان، التیام مخاطی براساس ارزیابی آندوسکوپی است.

– استرس، افسردگی، و اضطراب بیماران باید ارزیابی و درمان شود.

– داروی انتخابی در بیماری خفیف تا متوسط محدود به ایلئوم انتهایی و کولون راست، controlled-release budesonide است (9 میلی‌گرم یک‌بار در روز).

– در بیماری متوسط تا شدید، مصرف تیوپورین‌ها و متوترکسات را ادامه دهید.

– درمان ترکیبی با یک داروی ضد فاکتور نکروز تومور (anti-TNF) و یک تیوپورین، بهتر از هر یک از این داروها به‌تنهایی است.

– داروهای ضد اینتگرین در بیماری متوسط تا شدید مؤثر هستند.

– در بیمارانی که داروهای دیگر مؤثر نباشد، و سابقه مصرف داروهای anti-TNF نداشته باشند، ustekinumab توصیه می‌شود.

منبع