رئوس این استانداردها که برای اولین بار در شماره آگوست مجله Gut از سوی انجمن گوارش و جامعه جراحان دستگاه گوارش فوقانی انگلستان منتشر شده است، به شرح زیر است:

– با وجود بهبود قابل توجه در کیفیت کولونوسکوپی در طی 10 تا 15 سال گذشته، کیفیت اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی چندان تغییر نکرده است.

– مشکل اصلی در اندوسکوپی دستگاه گوترش فوقانی، امکان مشاهده مخاط (mucosal visualization) است.

– اخذ رضایت‌نامه کتبی پیش از انجام اندوسکوپی و ارائه گزارشی از یافته‌های اصلی پیش از ترخیص بیمار، الزامی است.

– یک چک‌لیست ایمنی از نظر داروها یا وضعیت‌هایی که ممکن است اندوسکوپی را برای بیمار مخاطره‌آمیز سازند، باید پیش از انجام اندوسکوپی پر شود.

– اندوسکوپی صرفاً باید توسط یک اندوسکوپیست آموزش‌دیده که دارای مجوز این کار باشد انجام شود. هر اندوسکوپیست برای حفظ توانایی خود باید هر سال دست کم 100 اندوسکوپی فوقانی انجام داده باشد.

– استفاده از سیستم ویدئویی با کیفیت بالا و توانایی گرفتن تصویر و انجام بیوپسی، با هدف مستندسازی (photo-documentation) و اطمینان از معاینه کامل، الزامی است.

– کیفیت تصاویر باید بالا باشد و این امر نیاز به شستشوی کامل مخاط برای گرفتن تصاویر بهتر دارد. ترکیبی از دمیدن هوا، مکش و شستشو، امکان مشاهده کامل مخاط را فراهم می‌کند. موکوس و حباب‌هایی که روی مخاط را می‌گیرد، تنها با استفاده از عوامل موکولیتیک و کف‌زدا قابل رفع است.

– مانع اساسی در مقابل یک اندوسکوپیست، زمان است. اندوسکوپیست باید برای تمیز کردن مخاط وقت بگذارد. یک اندوسکوپی کامل فوقانی (مری، معده و دوازدهه) حدود 7 دقیق زمان می‌برد و اندوسکوپیست باید بتواند در این مدت ضایعات مختلف و جایگاه تشریحی هر یک را توصیف کند و بیوپسی هدف‌مند نیز انجام دهد.

– گاهی برای انجام معاینه کامل، لازم است از بی‌حسی یا بیهوشی استفاده شود و همه مراکز اندوسکوپی باید از دستورالعمل‌های ایمنی در این موارد پیروی کنند.

– همه مراکز اندوسکوپی باید شیوه‌نامه ای برای اطمینان از انجام سریع آزمایش آسیب‌شناسی داشته باشند. نمونه‌های بیوپسی باید بلافاصله مورد آزمایش آسیب‌شناسی قرار گیرد. کار باید به شکل یک گروه چند تخصصی (multidisciplinary team) در ارتباط با یک پاتولوژیست انجام شود.

– در مورد هر یک از عناوین بیماری، استانداردهایی ارائه شده است.

– هر ضایعه‌ای که ظاهر بدخیم داشته باشد، باید توصیف و تصویربرداری و بیوپسی (دست کم 6 بیوپسی) شود.

– تشخیص سرطان دستگاه گوارش فوقانی در طی 3 سال پس از اندوسکوپی، نشان می‌دهد که سرطان در زمان انجام اندوسکوپی وجود داشته و اندوسکوپیست نتوانسته آن را تشخیص دهد. این میزان خطا (post OGD UGI cancer یا POUGIC) در یک مرکز اندوسکوپی نباید بیش از 10% باشد.

منبع