این مطالعه از شماره دسامبر JAMA Internal Medicine نشان می دهد میزان مرگ و میر بیماران و بستری مجدد در مواردی که پزشک زن باشد کمتر است و اگر همه بیماران توسط پزشک زن درمان شوند، تنها در آمریکا هر سال 32 هزار نفر از مرگ نجات خواهند یافت!

تنها یک سوم پزشکان آمریکا زن هستند و سازمان های حمایت از حقوق زنان تأکید دارند که این تعداد باید دست کم برابر با پزشکان مرد باشد. در برخی تخصص ها مانند ارتوپدی، قلب و عروق و جراحی اعصاب، وضعیت تفاوت جنسیتی بدتر است و تعداد بیشتری از این پزشکان مرد هستند. یکی از دلایل احتمالی کمتر بودن مرگ و میر بیمارانی که تحت مداوا توسط پزشک زن هستند، همین تفاوت جنسیتی و کم بودن تعداد پزشک زن به ویژه در رشته هایی است که مرگ و میر بیشتری دارند.

مطالعات قبلی نشان داده پزشکان زن تمایل بیشتری به درمان بیمار- محور دارند. به نظر محققین، بررسی و اطلاع دقیق از دلایل این پدیده می تواند به ارتقای سطح مراقبت از بیماران و کاهش میزان عوارض و مرگ و میر آنان کمک کند.

منبع