اگر مدتی با جمع پیرمردها یا پیرزن ها همراه شده باشید ممکن است این احساس برای شما پیش بیاید که بوی آنان متفاوت است. اخیراً گروهی از محققین در ایالات متحده متوجه شدند که افراد قادر به تشخیص بوی سالمندان هستند. در واقع بوی بدن پیران یک بوی خنثی است که استشمام آن در مقایسه با بدن جوانان به ویژه مردان جوان، احساس بهتری به همراه دارد. غدد آپوکرین که در سرتاسر بدن پراکنده هستند مواد چربی ترشح می کنند که عامل بوی بدن افراد هستند. بیشترین تراکم این غدد در مناطق مودار بدن است. با افزایش سن، فعالیت غدد آپوکرین به تدریج کاهش یافته ترشح مواد چربی بودار متوقف می شود. مطالعات پژوهشگران نشان داده افراد از بوی بدن قادر به شناسایی اعضای خانواده خود هستند و حتی بیماران مختلف نیز بوهای متفاوتی از خود متصاعد می کنند.