این نظرسنجی از شماره مارس مجله Obstetrics & Gynecology نشان می‌دهد آزمایش ژنتیک جنین برای بیش‌تر مادران اهمیت دارد.

از حدود پانصد زن باردار در ویرجینیای شمالی که بیش‌تر آنان سفیدپوست و معتقد بودند که مذهب برایشان بسیار مهم است، حدود 90% تمایل به اطلاع از ابتلای جنین به وضعیت‌های جدی و قابل پیشگیری داشتند. بیش‌تر آنان همچنین می‌خواستند به اطلاعات دیگر در زمینه سلامت نیز دست یابند. اطلاع از شکل ظاهری جنین تنها برای 40% مادران مهم بوده است.

تمایل به اطلاع از ابتلای جنین به ناهنجاری مادرزادی و ختم بارداری در حدود یک‌سوم مادران گزارش شده است. بیش‌تر زنان می‌خواستند به همه گزینه‌ها و اطلاعات دسترسی داشته باشند تا تصمیم آگاهانه‌تری بگیرند.

با توجه به دسترسی فزاینده افراد به آزمایش ژنتیک و کیت‌های خودانجام (DIY)، این مطالعه نشان می‌دهد که بیش‌تر زنان اگر توان پرداخت هزینه یا پوشش بیمه‌ای مناسب داشته باشند، مایل به انجام این آزمایش‌ها هستند. نکته‌ نگران‌کننده این است که تفسیر نتایج این آزمایش‌ها گاهی پیچیده است و به بسیاری از پزشکان نیز آموزش‌های لازم برای ارائه مشاوره صحیح به این بیماران داده نشده است.

منبع