اخیراً وزرای بهداشت، کشاورزی، و خدمات انسانی آمریکا کمیته ای را مأمور ارائه توصیه های جدید در زمینه کلسترول کردند. این کمیته در گزارش نهایی خود توصیه کرده محدودیت مصرف کلسترول از ویرایش 2015 کتابچه توصیه های غذایی برای آمریکاییها حذف شود.

سالهاست محدودیت مصرف کلسترول یکی از اصول اساسی توصیه های تغذیه ای است که از دهه 1960 توسط انجمن قلب آمریکا ارائه می شود. در سالهای اخیر دیدگاه محققین نسبت به کلسترول متحول شده است. البته کلسترول خون همچنان یکی از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی است اما نتایج جدیدترین پژوهش ها نشان می دهد کلسترول موجود در غذا نقش چندانی در این میان ندارد. گزارش کمیته مزبور به وضوح اشاره کرده که “مصرف کلسترول بیش از حد در غذا، دیگر جای نگرانی ندارد.”

البته این به معنی چراغ سبزی نیست که می توانیم مثلاً هرقدر دلمان خواست چیزبرگر بخوریم. در واقع اتفاقی که افتاده این است که گزارش جدید در ادامه توصیه های پیشین در زمینه رژیم غذایی سالم است، یعنی همچنان باید قند و نمک اضافی را محدود کنیم و در هر وعده غذایی، نیمی از بشقاب خود را با میوه و سبزی پر کنیم، اما خوردن یک تخم مرغ در روز هم ایرادی ندارد.

 منبع