پذیرش ایمونوتراپی به عنوان یکی از اجزای درمان استاندارد سرطان پستان نسبت به سایر انواع سرطان کندتر بوده است. مطالعات کوچکی به‌ویژه در مبتلایان به سرطان پستان سه‌گانه-منفی (triple-negative breast cancer یا TNBC) انجام شده ولی کارآزمایی تصادفی‌شده تاکنون گزارش نشده بود.

این مطالعه از شماره اکتبر مجله پزشکی نیوانگلند از نوع کارآزمایی تصادفی‌شده فاز 3 موسوم به IMpassion130 شامل 902 مورد TNBC درمان‌نشده است که تحت درمان با nab-paclitaxel با یا بدون atezolizumab با قرار گرفتند. آتزولیزوماب یک آنتی‌بادی منوکلونال از نوع checkpoint inhibitor است که PD-L1 را هدف قرار می‌دهد و تعامل آن با B7-1 را مختل می‌کند. این پروتئین‌ها مسؤول یک مکانیسم تحریکی توأمان (costimulatory) بر سطح سلول هستند و مهار آن‌ها منجر به معکوس شدن فرآیند سرکوب سلول‌های T می‌شود که حاصل نهایی آن یک اثر ضدتومور است. همچنین تاکسان‌ها علاوه بر کارایی در TNBC، اثر ضدتوموری آتزولیزوماب را تشدید می‌کنند.

پیگیری بیش از یک سال نشان می‌دهد آتزولیزوماب بقای بدون پیشرفت تومور (progression-free survival) را در مقایسه با دارونما افزایش می‌دهد.

منبع