سازمان سلامت جهانی (WHO) در ماه مه برای اولین بار فهرست آزمایش‌های ضروری را برای تشخیص به‌هنگام و بهبود پیامدهای درمان وضعیت‌های شایع (مانند عفونت ادراری، کم‌خونی) یا اولویت‌های جهانی مانند مالاریا، سل و اچ‌آی‌وی اعلام کرد.

این فهرست شامل 113 تست آزمایشگاهی (in vitro) در گروه‌های چهارگانه است:

  • آزمایش‌های عمومی برای مراقبت‌های اولیه (شامل مطب پزشکان، درمانگاه‌های مناطق دورافتاده و درمانگاه‌های سرپایی): هموگلوبین (هموگلوبینومتر)، شمارش سلول سفید (دستگاهی یا دستی)، گستره خون محیطی، گروه خون، آزمایش ادرار شامل بررسی میکروسکوپی رسوب ادراری و نوار ادراری، تست حاملگی ادرار
  • آزمایش‌های تخصصی برای مراقبت‌های اولیه: HBsAg، anti-HCV، HIV، مشاهده مستقیم باکتری سل در خلط، گستره مالاریا، آنتی‌بادی سیفیلیس (ترپونم پالیدوم)
  • آزمایش‌های عمومی برای مراکز دارای آزمایشگاه بالینی: ALT، اوره، پروفایل چربی، …
  • آزمایش‌های تخصصی برای مراکز دارای آزمایشگاه بالینی: IgM anti-HBc، HCV RNA، …

فهرست‌ها به شکل جداولی تنظیم شده که حاوی اطلاعاتی مانند هدف آزمایش، نحوه انجام، نوع نمونه، و پیوندهایی برای دسترسی به اسناد WHO (مانند دستورالعمل‌های مرتبط) است.

باتوجه به این‌که چنین فهرستی برای اولین بار ارائه شده، انتظار می‌رود مورد نقد گسترده صاحبنظران گروه‌های مختلف علمی و صنفی قرار گیرد.

منبع