برخی رئوس این راهنما که از سوی کالج متخصصین قلب آمریکا در شماره مارس Journal of the American College of Cardiology منتشر شده به شرح زیر است:

–          پزشکان هنگام اخذ شرح حال از این بیماران باید به عوامل آشکارساز مانند ارتباط با غذا خوردن یا ورزش، نشانه‌های پیش‌درآمد، و بیماری‌های هم‌زمان یا داروهای مصرفی توجه کنند.

–          فهرستی از ویژگی‌های بالینی مطرح‌کننده علل قلبی سنکوپ ارائه شده است.

–          معاینه فیزیکی از نظر تغییرات وضعیتی فشار خون و ضربان قلب باید در وضعیت خوابیده، نشسته و بلافاصله پس از ایستادن و 3 دقیقه پس از ایستادن انجام شود.

–          نوار قلبی 12 لبه در ارزیابی اولیه مبتلایان به سنکوپ مفید است و به تشخیص علل قلبی (مانند تاکی‌آریتمی بطنی) کمک می‌کند.

–          تصویربرداری قلب (مانند اکوکاردیوگرافی یا ام‌آر‌آی) بی‌فایده است مگر مواردی که معاینه یا نوار قلب مطرح‌کننده علل قلبی باشد.

منبع