آزمایش شاخص ترومای مغز (Banyan Brain Trauma Indicator) برای اندازه‌گیری نشانگرهای آزار سلول عصبی، شامل UCH-L1 (یوبیکیتین کربوکسی‌هیدرولاز ال1) و GFAP (گلیال فیبریلاری اسیدیک پروتئین) قادر است به‌فاصله 12 ساعت پس از وارد شدن ضربه به جمجمه، میزان آسیب وارد شده به مغز را تشخیص دهد.

اداره غذا و داروی ایالات متحده (FDA) در ماه فوریه اعلام کرد که باتوجه به نتایج آزمایش خون 2 هزار فرد بزرگسال و دقت تشخیصی 97.5% (در مقایسه با دقت تشخیصی 99.6% برای سی‌تی‌اسکن)، این روش برای ارزیابی ضربه‌های مغزی در بزرگسالان قابل استفاده است.

نتایج آزمایش BTI (Brain Trauma Indicator) در عرض 3 تا 4 ساعت آماده می‌شود.

 منبع