انجمن جراحان پستان آمریکا در ماه ژانویه در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely campaign) اعلام کرد پنج اقدام زیر نباید برای ضایعات خوش‌خیم پستان انجام شود:

– خارج کردن فیبروآدنوم‌هایی که تشخیص آن‌ها با بیوپسی به‌اثبات رسیده ولی قطر آن‌ها کمتر از 2 سانتیمتر است.

– جراحی آبسه پستان مگر این‌که تلاش برای آسپیراسیون یا تخلیه بدون جراحی، موفقیت‌آمیز نباشد.

– غربالگری سرطان پستان در زنان بدون علامتی که معاینه نرمال دارند و امید به زندگی آنان کمتر از 5 سال است.

– تخلیه کیست‌های ساده پستان که دردناک هم نباشند.

– خارج کردن ضایعات خوش‌خیم و بدون علامت با گزارش بیوپسی هیپرپلازی پسودوآنژیوماتو استروما (Pseudoangiomatous stromal hyperplasia) یا

PASH

منبع