یک خبر بد برای طرفداران غذاهای دریایی و اسید چرب امگا 3 که امروزه به وفور در داروخانه ها یافت می شود و با تجویز پزشک و گاهی بدون نیاز به نسخه پزشک در اختیار بیماران قرار می گیرد. یک مطالعه بزرگ بر روی مبتلایان به سرطان پروستات نتایج غیر منتظره و تعجب آوری به همراه داشته است. دانشمندان آمریکایی در این پژوهش با اندازه گیری اسیدهای چرب خون دریافتند هر چه غلظت اسیدهای چرب امگا 3 در خون افراد بیشتر باشد، پیش آگهی سرطان پروستات بدتر می شود.